używa Varbi jako narzędzia rekrutacyjnego w procesie rekrutacyjnym